Zavřít nabídku

Nabídka

Audit přístupnosti webu

 Audit přístupnosti vám zaručí, že se na vašem webu budou cítit spokojeně i vaši návštěvníci s různým druhem postižení. Těch je v populaci zhruba 18,6 %.

 

Audit přístupnosti vám řekne, zda váš web splňuje zákonná ustanovení pro zdravotně postižené osoby, případně zda jej dokáží používat i uživatelé s různými omezeními. Jak populace stárne a má problémy se zrakem, nedokáží mnozí vaši potenciální zákazníci používat správně váš web – a odchází pryč.

Především orgány státní správy a samosprávy musí podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedeného zákonem č. 81/2006 Sb.splňovat pravidla, která jsou definována ve vyhlášce č. 64/2008 Sb. a následném metodickém pokynu.

Pro firmy se vyplatí udělat audit přístupnosti podle pravidel WCAG 2.0. Díky tomu si tak mohou být jisté, že jejich web dokáže používat i nevidomý, slabozraký, barvoslepý nebo jinak handicapovaný člověk.

Audity přístupnosti provádíme od roku 2004.

Webová stránka je přístupná v případě, že neklade uživateli žádné překážky a omezení (např. že musí používat jenom některé typy prohlížečů nebo nemůže používat starší mobilní telefon). Přístupnost tedy označuje situaci, kdy webovou stránku může používat každý člověk.

Přístupnost webových stránek se zjišťuje ověřením, zda testovaná stránka (nebo web) splňuje pravidla definovaná v metodickém pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. nebo ve standardu WCAG 2.0. Pokud jsou pravidla dodržena, je možné o webové stránce prohlásit, že je přístupná nejen pro osoby zdravotně postižené. Přístupnost se označuje anglickým termínem accessability.

Proč je audit přístupnosti důležitý

Senior, který má problémy s přístupností webu.

Pro webové stránky státní správy ale i firem je důležité, aby byly za každých okolností dostupné lidem s handicapem. Internet může být pro člověka s handicapem jediným zdrojem informací a kontaktu se státní správou. Proto je dodržování pravidel přístupnosti pro weby státní správy a samosprávy povinné.

Přístupnost je ale důležitá také pro komerční prezentace a elektronické obchody. V populaci je totiž 18,7 % osob s různým druhem postižení. Není-li váš web přístupný, můžete o tyto potenciální zákazníky přicházet – protože nedokáží vnímat a používat váš web.

Nejedná se přitom jenom o uživatele nevidoméslabozraké nebo s pohybovým postižením. Mnohem častější je rozšířená porucha barvocitu. Takový uživatel se pak nedokáže na vašem webu dostatečně zorientovat, protože nevidí kontrasty.

Velmi důležitý je audit použitelnosti, navštěvují-li váš web senioři. Pravidla použitelnosti totiž na základě výzkumů určují, jak má váš web vypadat, aby jej mohli senioři snadno ovládat, číst a nakupovat na něm. Jedná se především o dostatečnou velikost písma, kontrast, jednoduchý jazyk a použití i na starších prohlížečích a počítačích.

Audit přístupnosti se ale paradoxně hodí i pro část populace bez handicapu. Nezná-li váš grafik zákony kontrastu jak je vnímá lidské oko a které jsou matematicky popsané, může stvořit web, kde se špatně zorientují i lidé bez jakéhokoli postižení.

Někdy se schválně vytváří nízký kontrast, aby se částečně skryl nějaký text. To aleporušuje pravidla vyhledávačů, kteří vás za to mohou penalizovat.

Zda je váš web v pořádku z hlediska kontrastu mezi textem a pozadím si můžete vyzkoušet v jednoduchém testu.

Dále audit použitelnosti hodnotí, zda mohou váš web používat i lidé na mobilech nebo neobvyklých či zastaralých zařízeních.

Co díky auditu přístupnosti získáte

Spokojení senioři při prohlížení webu.

  1. Obdržíte písemný dokument v rozsahu 28 až 40 stran, který zhodnotí, zda dodržujete pravidla přístupnosti.
  2. V dokumentu vám konkrétně popíšeme chyby, vysvětlíme důsledky a navrhneme, jak přesně a v jakém pořadí je odstranit.
  3. Jste-li organizace státní správy nebo samosprávy, budete mít potvrzené nezávislým auditorem, že váš web dodržuje zákon.
  4. Jste-li firma, budete vědět, že s vaším webem dokáže pracovat i 18,7 % populace, jež trpí nějakým druhem postižení. Nikdo nechce přijít o 18,7 % zákazníků.
  5. Získáte lepší pozice ve vyhledávačích. Google tvrdí, že ve výsledcích vyhledávání upřednostňuje přístupné stránky.
  6. Web přístupný uživatelům s handicapem říká, že jde o firmu, která dodržuje pravidla CSR.

Jak vypadá audit

Váš web ověřujeme pomocí českých pravidel přístupnosti, případně dle jiných norem či potřeb. Kontrolujeme jednotlivé webové stránky, zapisujeme zjištěné nedostatky a doporučujeme úpravy.

Celkem prověříme 33 různých faktorů – od použitých technologií, ovládání webu až po způsob prezentace informací. V maximální míře spolupracujeme s vašimi vývojáři, s nimiž konzultujeme případné problémy.

Výstupem z auditu je dokument s výčtem zásad přístupnosti a s informacemi o tom, zda a jak jsou dodržovány. Pokud web nějakou zásadu nedodržuje, v auditu popíšeme způsob nápravy.

Audit provádíme na hotovém webu. S přístupností ovšem pomáháme také při vývoji webu, kdy klienta informujeme o tom, jak a co je třeba správně provést.

Jak při auditu přístupnosti postupujeme:

  1. Získáme od vás zadání a rozhodneme se, zda budeme auditovat podle vyhlášky č. 64/2008 Sb. nebo WCAG 2.0.
  2. Váš web zkontroluje náš specialista, který sepíše případné chyby a doporučení k jejich odstranění.
  3. Zašleme vám audit.

Rádi audit s vámi a vašimi vývojáři prodiskutujeme a najdeme nejlepší řešení.

V čem se naše audity přístupnosti liší od konkurence

 RobertNemec.comkonkurence
Specialisté na použitelnostSlužebně nejstarší specialista na použitelnost je v naší agentuře od roku 2008 (první audit přístupnosti jsme dělali v roce 2004).Má reálný nedostatek specialistů – chtějte vědět, kdo konkrétně bude audit použitelnosti dělat a jaké audity a s jakými výstupy dělal.
PravdomluvnostMluvíme pravdu. Jsme seriózní.Konkurence vám bude při prodeji auditu použitelnosti tvrdit, že “každý pátý mladý člověk trpí dyslexií”. Ve skutečnosti je v Česku vážných dyslektiků 1 až 2 %. Dále konkurence tvrdí, že bez auditu přístupnosti budete přicházet až o 30 % zákazníků. To je značně nadsazené číslo nepodložené žádným výzkumem.
Cena17 500 až 40 000 KčOd 30 000 Kč výše

Cena auditu přístupnosti

Cena auditu přístupnosti se pohybuje od 17 500 Kč do 40 000 Kč podle rozsahu webové prezentace a použitých technologií. V případě webů čítajících desítky tisíc stránek může být cena vyšší.

Chcete si nechat vypracovat audit přístupnosti?

Vyplňte, prosíme, nezávazně níže uvedený formulář. Zkontaktujeme vás a pobavíme se o vaší situaci. Následně vám předložíme nezávaznou nabídku na audit použitelnosti.

Jsme otevřeni výběrovým řízením.

Kontakt

Business Marketing & Consulting s.r.o.

Vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 177068

 

IČ: 24817741, DIČ: CZ24817741

 

Bankovní spojení:

RB:  7575281001 / 5500

 

Kontaktovat nás můžete telefonem, mailem, skype, icq, na facebooku, twitteru, MSN

 


Kontaktní formulář

Kontaktovat nás můžete telefonem, mailem, skype, icq, na facebooku, twitteru, linkedIn

 
 
tel.:  + 420 773 584 202 ,  203
 
obchod@businessmc.cz, www.facebook.com/shopmc, www.twitter.com/businessmccz, http://www.linkedin.com/businessmc